Amsterdam

Fujifilm X-T2
–– Amsterdam, Netherlands
November 2015.photo | GMUNK
–– photography works by Bradley G Munkowitz